Samarbejdspartnere

Jeg har i det terapeutiske/pædagogiske behandlingsarbejde foruden mig selv som terapeut og socialpædagog, inddraget relevante samarbejdspartnere i den helhedsorienterede indsats, dette afstedkommer en større faglighed og mere effektiv behandling, da alle faglige perspektiver inddrages.

Faggrupper som jeg  samarbejder med er: Terapeuter, Psykologer,  Sygeplejesker, Skolelærere, Socialrådgivere mfl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.