Kontaktpædagog

En til en kontakt med fokus på kontakt, relation, individuelle tilbud, aktiviteter, motivation og fastholdelse i forbindelse med skole og uddannelse.

Støttet og overvåget samvær

Målet er at støtte forældrene i så positiv kontakt til barnet som muligt. Samt at sikre at barnet er i trygge rammer

Gruppeforløb (eks. skilsmissebørn)

Børn hvis forældre er blevet skilt. Vi tilbyder en kombination af at samle børn i en gruppe, hvor det enkelte barn møder andre børn…leo.

Velkommen til Pædagogik & Behandling

Pædagogikogbehandling.dk er opstået gennem mangeårig engagement og arbejde med børn, unge og deres familier.

Jeg har stor erfaring med at det der virker i arbejdet med at hjælpe andre mennesker er når der samtidig arbejdes ud fra en helhedsorienteret tilgang, og sætter fokus på relationen og kontakten til den enkelte.

Jeg er optaget af det som rører sig i det enkelte menneske, samt det som sker imellem os, og hvordan vi i praksis får omsat ord som relation, empati, nærvær og forståelse så der kan ske en varig udvikling og livsglæde for det enkelte menneske eller familie.

For yderligere information, kig under de øvrige punkter på hjemmesiden.