Psykoterapi, Par og familie terapi

Terapien tager udgangspunkt i den oplevelsesorienteret tilgang, det er en terapiform, hvor der tages udgangspunkt i det som fylder/udfordrer nu og her i den enkeltes liv, i parforholdet eller i familien.

“Kærligheden er drivkraften”

Jeg betragter kærligheden eller længslen efter Kærlighed, som den største drivkraft i livet. Udfordringen består i ,om vi tør lade den få plads i vores liv. som Psyko/ par og familie terapeut, prøver jeg gennem samtalerne på, at forstå den enkeltes reaktioner, symptomer eller smerte, som et meningsfuldt udtryk for samværet, og det relationelle mønster i par/familie forholdet, og at inspirere til mulige forandringer.

Jeg er uddannet på DFTI som nogle bedre kender som det gamle Kempler institut.

Kontakt mig for yderligere information