Anbringelse på eget værelse med eller uden døgndækning

Unge som hjemtages fra opholdssteder eller som et alternativt til anbringelse, hvor den unge kan blive i sit nærmiljø og med socialpædagogisk indsats bliver selvstændiggjort i at bo selv og passe sin uddannelse/arbejde samt afklaring omkring egen livssituation.

Kontakt mig for yderligere information