Efterværns opgaver

Hvor den unge kan have brug for støtte til overgangen til voksenlivet, hvor indsatsen ikke er så gennemgribende, men hvor den endelig stabilisering er for øje til et selvstændigt voksenliv uden professionelle fagpersoner. Her er fokus på eget netværk i form af egen familie og venner, som kan fungere som beskyttelsesfaktorer (resiliens)

Kontakt mig for yderligere information